Aanmelden kind

De kampweek wordt gehouden in Hattem. Op het terrein van vakantiepark ‘De Leemkule’ – midden in het bos – staat de Christinahoeve. Al onze activiteiten worden georganiseerd rondom deze accommodatie. Eén dag in de week verlaten we per bus de locatie om een uitstapje te maken.

Ouders of verzorgers die een kind willen aanmelden voor een vakantieweek kunnen via het onderstaand formulier zich aanmelden. In dit formulier vermeldt u informatie over het kind.

Bij iedere aanvraag wordt bekeken of het kind geschikt is om mee te gaan met onze vakantieweek. Zo kan het voorkomen dat we niet voldoende kennis of faciliteiten in huis hebben. In overleg wordt gekeken naar de mogelijkheden. Ouders en verzorgers krijgen tegelijkertijd de mogelijkheid kennis te maken met de Vereniging en de te organiseren kampweek.

Mogen kinderen met alle soorten handicaps mee?

Wij hebben tijdens de kampweek onze zorg kunnen geven aan kinderen met diverse lichamelijk handicaps. De accommodatie is aangepast voor gehandicapten en wij kunnen zelf ook voor de nodige faciliteiten zorgen. Om u een indruk te geven een korte lijst van veelvoorkomende aandoeningen: 

  • spierdystrofie (bijv.  de ziekte van Duchenne)
  • geboren hersenafwijking
  • spasticiteit (aan de armen en/of benen)
  • spina bifida ( afwijking in het ruggenmerg )
  • epilepsie

Gaat een kind voor de eerste keer deelnemen aan ons kamp, dan weten we middels een intakegesprek en/of inschrijfformulier welke aandacht en voorzieningen tijdens het kamp nodig zijn.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deelname aan het kamp proberen we zo laag mogelijk te houden. Het Novinkakamp wordt onder andere door donaties van bedrijven en particulieren gefinancierd. Toch is een eigen bijdrage ter dekking van de kosten nodig. Deze bijdrage is € 175,- plus minimaal € 20,- voor lidmaatschap van de Vereniging Novinka. Er zijn mogelijkheden om een tegemoetkoming te krijgen bij deelname aan dit soort kampen. Te denken valt aan: 

  • eigen gemeentelijke instellingen
  • diverse fondsen

Met de inschrijving voor het kamp krijgen ouders of verzorgers de factuur toegestuurd en kan de bijdrage worden overgemaakt.