Contact

Voor contact met onze vereniging kunt u zich wenden tot het bestuur:

Bestuursleden:

Ron Kuipers Voorzitter / Hoofdleiding
Petra Boorsma Algemeen lid / Hoofdleiding
Roelof Jan Udinga Secretaris
Mark Noordhoff Penningmeester
Joris Hermers Algemeen lid

Adres:
Vereniging Novinka
Hoofden 24
8604DH Sneek
KvK 01079879

Rabobank: NL19RABO0105129186

mail : info@novinka.nl