Donaties

Als u vindt dat de vereniging NOVINKA een doel nastreeft waar u van harte achter kunt staan en als u vindt dat u wilt meehelpen dat doel te bereiken is dat de reden om donateur te worden.

U kunt als particulier de vereniging al ondersteunen voor minimaal € 20,- per kalenderjaar. Voor bedrijven is dit minimaal € 50,- per kalenderjaar. Ook éénmalige giften zijn van harte welkom.

 

Novinka is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten-of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Als u donateur wilt worden kunt u contact opnemen met het secretariaat van Novinka. Direct geld overmaken mag natuurlijk ook, vermeld dan wel uw gegevens zodat wij u als donateur kunnen registreren.

Secretariaat Vereniging NOVINKA
Hoofden 24, 8604DH Sneek
Telefoon: 0515-418890
Rabobank: NL19RABO0105129186