Privacy Verklaring

Hoe gaan wij om met persoonlijke gegevens van onze gasten en vrijwilligers.
Onze uitgangspunten:

 • Iedereen die bij Novinka actief is als bestuurslid of vrijwilliger is op de
  hoogte van onze privacybeleid en leeft deze na.
 • Wij gaan zorgvuldig om met de aan ons toevertrouwde gegevens.
 • Wij zorgen dat onbevoegden niet bij de aan ons toevertrouwde gegevens kunnen komen.
 • Wij verzamelen niet meer gegevens dan benodigd is voor de organisatie van de vakanties
 • Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig of verplicht is.
 • Bij samenwerking met derden leggen wij dezelfde zorgvuldigheid op.
 • De door ons opgeslagen data van personen is op verzoek van desbetreffende persoon op te vragen, inzichtelijk en te wijzigen. Via info@novinka.nl is een verzoek indienen voor wijzigingen, inzage en/of verwijdering van persoonsgegevens, mogelijk.
 • Wij verkopen geen gegevens aan welke andere partij dan ook. Indien nodig vragen wij daar expliciet toestemming voor.
 • Wij verwerken gegevens om de organisatie van de vakanties mogelijk te maken, te gebruiken voor de juiste vakantie indeling, wijzigingen te kunnen doorvoeren, contact op te kunnen nemen bij calamiteiten en het informeren van over de Novinka activiteiten.
 • De begeleiding en medische gegevens verwerken wij om juiste begeleiding mogelijk te maken.
 • Van de vrijwilliger vragen wij ook een VOG verklaring.
  Gegevens die wij bewaren zijn:
  N.A.W.
  Betalingsgegevens
  Deelname gegevens, persoonsgegevens en aanmeldingsgegevens
  Geslacht
  Geboortedatum
  Aantal deelnamesĀ 

 
Foto’s en films:
Novinka maakt gebruik van foto’s en films welke gemaakt zijn tijdens de activiteiten, voor promotiedoeleinden en het verzorgen van het vakantieverslag. Om foto’s op de website en Facebook pagina te zetten wordt er bij de aanmelding toestemming gevraagd. Bij bezwaar voor het gebruik van dit beeldmateriaal kan hier bij de aanmelding melding van worden gemaakt. Het beeldmateriaal staat alleen beschikbaar ten behoeve van Novinka vakanties. Ook kan er altijd met Novinka contact gezocht worden voor het verwijderen van beeldmateriaal, voor zover dit mogelijk is.  

Wij maken gebruik van Google en Facebook. Zij kunnen informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens hen verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt door hen overgebracht naar Google Facebook servers in de Verenigde Staten en voor onbepaalde tijd bewaard. Google en Facebook zijn aangesloten aan het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Gevraagde cookies kunnen bij bezwaar zelf geblokkeerd worden.
De financiƫle gegevens van de vakantiegasten bewaren we conform de fiscale bewaarplicht 7 jaar.
De persoonlijke gegevens van vakantiegasten bewaren wij een jaar. Bij aanlevering van nieuwe gegevens of actualisering daarvan verwijderen wij de eerder doorgegeven gegevens en de nieuwe bewaren wij weer een jaar. Als er geen contact meer is, dan verwijderen wij de informatie na 2 jaar.
Overige gegevens waar geen bewaarplicht op rust verwijderen wij wanneer niet meer relevant. De gegevens van vrijwilligers bewaren wij een jaar zodat we vrijwilligers ook voor een nieuw vakantieseizoen kunnen benaderen. Als er geen contact meer is, dan verwijderen wij de informatie na 2 jaar.
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.
 
Wij kunnen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Deze versie is van mei 2019.