Sponsoren

Bij deze willen we, kinderen en leiding van het kamp 2018, alsmede alle leden van de vereniging NOVINKA, de volgende personen, instanties en bedrijven danken voor hun financiƫle en/of materiƫle bijdragen, waardoor deze vakantieweek mogelijk is geworden.

  • Ladies Circle Sneek
  • Frisia Loge 44 te Leeuwarden
  • Copy to print te Sneek 
  • Rotary Sneek Zuidwesthoek
  • Stichting Zorgtoerisme Buitengewoon Personenvervoer Nederland
  • Lectoraat “Professionele Onderwijsidentiteit van mens en organisatie” en het Roelof van Echten College (via familie Weishaupt)
  • PagaloTrade

En alle extra bijdragen van ouders van de kinderen en alle sponsoren die wij in bovenstaande lijst niet bij naam genoemd hebben.

Wilt u onze vereniging sponsoren voor 2018, dan kunt u terecht bij ons secretariaat.