Sponsoren

Bij deze willen we, kinderen en leiding van het kamp 2016, alsmede alle leden van de vereniging NOVINKA, de volgende personen, instanties en bedrijven danken voor hun financiële en/of materiële bijdragen, waardoor deze vakantieweek mogelijk is geworden.

 • Ladies Circle Sneek
 • Albert Heijn, Middelzeelaan te Sneek
 • Frisia Loge 44 te Leeuwarden
 • Van der Meulen te Sneek 
 • Holland Casino Leeuwarden
 • Empatec te Sneek
 • Copy to print te Sneek 
 • Odd Fellows Thomas Wildey
 • Johan Willem Frisologe en de Iris Rebekkah-Loge te Heerenveen
 • Rotary Sneek Zuidwesthoek
 • Stichting Zorgtoerisme Buitengewoon Personenvervoer Nederland

En alle extra bijdragen van ouders van de kinderen en alle sponsoren die wij in bovenstaande lijst niet bij naam genoemd hebben.

Wilt u onze vereniging sponsoren voor 2017, dan kunt u terecht bij ons secretariaat.